Jaunesnysis Odellis Beckhamas atveda mamą į šventę

Jis buvo apsuptas modelių, bet jo motina buvo ant rankos ant raudonojo kilimo.