Tailerio Perry sūnaus krikštynos: Oprah yra krikštamotė!

Perry taip pat pasirinko legendinę aktorę Cicely Tyson, kad pasidalytų krikštamotės pareigomis.